جستاري درباره موسيقي و معيارهاي آن در اسلام

توضیحات:

  • به نام خدا

    موسيقي همچون هنر برخاسته از لايه هاي دروني درون آدمي و بلكه يك نياز روحي است و مانند هر هنري مي تواند مبتذل يا متعهد باشد. موسيقي هنري از يونان باستان وارد ايران شد كه ارسطو آن را به عنوان شاخه اي از رياضيات مي دانست و فيلسوفان اسلامي نيز آن را پذيرفتند البته علاوه بر قواعد علمي، ذوق و عاطفه نيز در پيدايش آن دخالت دارد هنر نيز محسوب مي شود موسيقي ترجمه واژه Music انگليسي كه در فارسي معادل آهنگ مي باشد و غنا را خواندن با آهنگ مي گويند كه همان موسيقي آوازي است. موسيقي تركيب (composition) الحان جمع لحن و يا ملودي (Melody) و الحان به نغمه ها (Note) و نت ها داراي ريتم (Rhythm) هماهنگ است رابطه اسلام با هنر و موسيقي از مهمترين و كاربردي ترين موضوعات است . در قرآن واژه غنا و موسيقي به كار نرفته ولي آياتي وجود دارد كه در روايات يكي از مصداق هاي آن را «غنا» دانسته اند. لغويون غنا را «آواز خوش و طرب انگيز» دانسته اند و فقها و مفسران قران آن را صداي لهوي مناسب مجالس اهل فسوق دانسته اند كه حرام مي باشد. بسياري از علما تصريح كرده اند كه غنا بر حسب معناي لغوي و در عرف از غناي حرام يعني غنا در شرع وسيع تر است موسيقي با شرايطي حرام و با شرايطي حلال مي باشد در اين مقاله با توجه به آيات و روايات و ديدگاه مفسران و عالمان و اسلام شناسان با رويكردي كاربردي معيارهاي موسيقي بررسي شده است.


  • تهیه و تنظیم توسط اجاره و کرایه باند
    تماس : 09123722683- 021 44285741
    انتشار مطلب در :