نحوه کوک ساز ها به وسیله دستگاه تیونر

توضیحات:

 • به نام خدا

  با فشار دادن کلید M/T سازی را که می خواهیم آنرا کوک کنیم بر روی صفحه نمایشگر انتخاب می کنیم.

  ویولن= V  گیتار= G و سازهای ایرانی= C

  به منظور هرچه دقیقتر بودن کوک ساز مورد نظر سیم مربوطه را به دسته ساز متصل و به شرح ذیل اقدام به کوک نمودن ساز می نماییم.

  هفت نت موسیقی در تیونر به ترتیب:

  • دو = C
  • ر = D
  • می = E
  • فا = F
  • سل = G
  • لا = A
  • سی = B
  • نتB بمل به صورت #A  نشان داده می شود.
  • نتA کرن و D  کرن و E  کرن ” می بایست عقربه تیونر ، از نقطه کوک استاندارد ” ۴۵- ” کمتر باشد.

  کوک سازها ، ممکن است در دستگاه های مختلف تغییر کند لذا در اینجا کوک معمول ، مد نظر است.

  تار

  کوک تار

  دو سیم جفتی اول:C دو

  دو سیم جفتی دوم:G سل

  دو سیم جفتی سوم:C دو  یا D ر

  کوک سه تارA651934D-F11B-46AA-BEF5-083DB896335F

  سیم اول:C دو

  سیم دوم:G سل

  سیم سوم و چهارم:C دو یا D ر

  ویولن

  کوک ویلن

  سیم اول:E می

  سیم دوم:A لا

  سیم سوم: D ر

  سیم چهارم:G سل

  کوک عودIMG_3273[1]

  دو سیم جفتی اول: C دو

  دو سیم جفتی دوم: G سل

  دو سیم جفتی سوم: D ر

  دو سیم جفتی چهارم: A لا

  دو سیم جفتی پنجم: G سل

  سیم ششم: D ر

  سنتورکوک سنتور 

  سیم سفید

  خرک اول: E می کرن

  خرک دوم: F فا

  خرک سوم: G سل

  خرک چهارم: A لاکرن

  خرک پنجم: B سی بمل

  خرک ششم: C دو

  خرک هفتم: D ر

  خرک هشتم: E می بمل

  خرک نهم: F می

  17D4D972-992F-445D-A0D3-E92E9792E59Fسیم زرد

  خرک اول: E می کرن یا C دو

  خرک دوم: F می

  خرک سوم: G سل

  خرک چهارم: A لا کرن

  خرک پنجم: B سی بمل

  خرک ششم: C دو

  خرک هفتم: D ر کرن

  خرک هشتم: E می بمل

  خرک نهم: F می

  دو تارکوک دو تار

  سیم اول: C دو

  سیم دوم: F می یا G سل

  گیتار6کوک گیتار

  سیم اول: E

  سیم دوم: B

  سیم سوم: G

  سیم چهارم: D

  سیم پنجم: A

  سیم ششم:  E

  KAMANCHE

  کوک کمانچه

  هر دو حالت ذیل امکان پذیر است

  حالت اول:

  • سیم اول: E
  • سیم دوم: A
  • سیم سوم: D
  • سیم چهارم: G

  حالت دوم:

  • سیم اول: D
  • سیم دوم: A
  • سیم سوم:  D
  • سیم چهارم: A

  کوک قیچکkasetanini

  سیم اول: E

  سیم دوم: A

  سیم سوم: D

  سیم چهارم: G

  کوک رباب                      

  دو سیم جفتی اول: C

  دو سیم جفتی دوم: A

  دو سیم جفتی سوم: C  یاD

  تنبورکوک تنبور

  سیم اول: C

  سیم دوم: C

  سیم سوم: F یا G


 • تهیه و تنظیم توسط اجاره و کرایه باند
  تماس : 09123722683- 021 44285741
  انتشار مطلب در :