ساز Theorbo

توضیحات:

 • به نام خدا

  تئوربو یا لوت دسته (گردن ) بلند

  سازی است از خانواده سازهای زهی زخمه ای

  (ساز های زهی زخمه ای ساز هایی هستند که نوازنده با زخمه زدن به تار های آن با دست راست و گرفتن سیم با دست چپ به اجرا می پردازد.)

  بدلیل شباهت بسیار این ساز به لوت آنرا لوت دسته بلند هم می نامند

  همانند لوت در دوره رنسانس و باروک محبوبیت زیادی داشت و هم بعنوان ساز سولو و هم سازی که  باسو کنتینوئو

  basso continuo

   را بعنوان همراهی اجرا می کرد مورد استفاده قرار می گرفت.    

  از خصوصیات جالب این ساز وجود یک دسته ی مضاعف برای داشتن صداهایی با وسعت بیشتر است که آن سیم ها بصورت دست باز اجرا می شوند.


 • تهیه و تنظیم توسط اجاره و کرایه باند
  تماس : 09123722683- 021 44285741
  انتشار مطلب در :